WWW.LORDANZAFRANOVIC.COM

PRIPREMLJENI PROJEKTI

PRIPREMLJENI FILMSKI PROJEKTI od 1965 do 2012.

- filmovi koji čekaju svoju realizaciju -


1. KLJUČ (za omnibus)

scenarij:

Ranko Kursar, Lordan Zafranović

režija:

Lordan Zafranović

producent:

Jadran film

godina:

1965.


2. LJUDI I ĐAVOLI serija i film po motivima pripovijedaka Sime Matavulja "Iz primorskog života"

scenarij:

Mirko Kovač

režija:

Lordan Zafranović

producent:

TV Beograd

godina:

1971.


3. ŽENA KOJA JE MJERILA PULS VLADIMIRU ILJIĆU LENJINU dugi dokumentarni film

scenarij:

Jovo Popović, Lordan Zafranović

režija:

Lordan Zafranović

producent:

Zagreb film i SSSR dokumentarni studio Kiev (snimljen materijal)

godina:

1972. – 1973.


4. MEŠTROVIĆ NEPOZNATIdokumentarni film

scenarij:

Ranko Munitić, Lordan Zafranović

režija:

Lordan Zafranović

producent:

Adria film

godina:

1973. – 1974.


5. TUMANI igrani film

scenarij:

Lordan Zafranović i Jovo Popović

režija:

Lordan Zafranović

producent:

SSSR-Mos-film, Adria film

godina:

1974.


6. ČEŠLJUGAR I BREDA dokumentarni film

scenarij:

Lordan Zafranović i Jovo Popović

režija:

Lordan Zafranović

producent:

Adria film

godina:

1974.


7. GIOVANNIigrani film

scenarij:

Alex Koenizmark, Živko Jeličić, Lordan Zafranović

režija:

Lordan Zafranović

producent:

Jadran film i studio Barandov

godina:

1975.


8. PONOVO POČINJE NAŠ LJUBAVNI ŽIVOTigrani film

scenarij:

Mirko Kovač

režija:

Lordan Zafranović

producent:

Jadran film

godina:

1981.


9. KRALJICA LJEPOTE po priči Sime Matavulja

scenarij:

Mirko Kovač, Filip David, Lordan Zafranović

režija:

Lordan Zafranović

producent:

Jadran film

godina:

1983.


10. REVOLUCIJA igrani film

scenarij:

Mirko Kovač, Filip David, Lordan Zafranović

režija:

Lordan Zafranović

producent:

Centar film Beograd, Jadran film

godina:

1984.


11. OSLOBOĐENJE igrani film

scenarij:

Mirko Kovač, Filip David, Lordan Zafranović

režija:

Lordan Zafranović

producent:

Centar film Beograd, Jadran film

godina:

1986.


12. KUĆA NA STRANI po romanu Martina Kukučina

scenarij:

Mirko Kovač, Filip David, František Lipka, Lordan Zafranović

režija:

Lordan Zafranović

producent:

Slovačka TV Bratislava, Jadran film

godina:

1987.


13. DJECA KOZARE igrani film

scenarij:

Arsen Diklić

režija:

Lordan Zafranović

producent:

...

godina:

1989.


14. POSLJEDNJA PRIČA STOLJEĆA igrani film po romanu "Ostrvo Balkan" Vidosava Stevanovića

scenarij:

Vidosav Stevanović, Lordan Zafranović

režija:

Lordan Zafranović

producent:

Zeppter film, kairos film (Prag), Studio Barandov, Ministarstvo kulture Češke republike

godina:

1996. - 2000.


15. SESTRE igrani film po priči Sibe Miličića

scenarij:

Lordan Zafranović

režija:

Lordan Zafranović

producent:

Camera opskura, IGP Zagreb

godina:

1999.


16. MOĆ LJUBAVI igrani film

scenarij:

Lordan Zafranović

režija:

Lordan Zafranović

producent:

Kain film (Prag), Ministarstvo kulture Češke Republike

godina:

2002.


17. MISS SARAJEVO igrani film

scenarij:

Jirži Hubač, Lordan Zafranović

režija:

Lordan Zafranović

producent:

Kairos film (Prag), Studio (Novi sad), Ministarstvo kulture Češke Republike

godina:

2003. - 2004.


18. BELA PTICA igrani film

scenarij:

Živojin Pavlović

režija:

Lordan Zafranović

producent:

Dragoš Bojić

godina:

2005.


19. JANJIČAR igrani film

scenarij:

Borislav Vujičić

režija:

Lordan Zafranović

producent:

...

godina:

2005.


20. MATTONI igrani film

scenarij:

David Sis

režija:

Lordan Zafranović

producent:

...

godina:

2010.


21. DRUGA STRANA LUNE

scenarij:

Lordan Zafranović

režija:

Lordan Zafranović

producent:

...

godina:

2010.


22. MARMONT - VOJVODA OD DUBROVNIKA TV serija i film prema Memoarima Maršala Marmonta

scenarij:

Lordan Zafranović

režija:

Lordan Zafranović

producent:

Zafra film

godina:

2012.


23. CARUSO TV serija i igrani film

scenarij:

Lordan Zafranović, Borislav Vujičić

režija:

Lordan Zafranović

producent:

Zafra film

godina:

2012.